Welcome to Our awesome theme

טיפול בתנועה לילדים

24175962_sמהו ספורט טיפולי

טיפול בתנועה לילדים

שליטה במיומנויות מוטוריות מהווה גורם חשוב בהתפתחות החברתית והרגשית של הילדים וכן בתפקודי ההתנהגות והלמידה שלהם. ליקויים מוטוריים יכולים בקלות להפוך לקשיים רגשיים-תפקודיים ולכן יש צורך בפעילות מבוקרת המשלבת טיפול תנועתי ורגשי.
תפקיד הספורט הטיפולי הוא לעשות שימוש באמצעים מתחום התנועה, המשחק והספורט, כדי לעזור לשפר את התפקוד הגופני והרגשי ולעזור לילד לתפקד באופן יעיל ורגוע יותר.