Welcome to Our awesome theme

עזרים וערכות

בחלק זה תוכלו להתרשם ממגוון הכלים שפיתחנו ואיתם אנו עובדים בתוכנית.

unnamedמשימות שבועיות מהנות, טבלאות פעילות ומדבקות הן רק מקצת מהכלים איתם אנו עובדים עם הילד, מעוררים מוטיבציה ועוזרים לכם ליצור שפה משותפת.
כלי ייחודי שפיתחנו וזכה להצלחה מעבר לגבולות התוכנית –
מארז קלפים המאגד תרגילים גופניים כמשחק חוויתי הרותם את הילד והמשפחה להנעה בהנאה.
erka

מרחב בטוח המותאם לפעילות גופנית וספורט טיפולי לילדים.
מכיל קיר טיפוס ייעודי, ציוד ספורט מגוון, מאתגר ומהנה.

family