Welcome to Our awesome theme

מחקרים בנושא עודף משקל בילדים

מחקר סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות בישראל העלה ממצאים מדאיגים בקרב ילדים בעלי עודף משקל:
"מהעדויות עולה שבטווח הקצר בקרב ילדים הסובלים מהשמנה בהשוואה לילדים במשקל תקין יש שיעור גבוה יותר של תחלואה מהסוגים הבאים:
בעיות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות (כגון הערכה עצמית נמוכה, בעיות התנהגות ועוד);  גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים (כגון יתר-לחץ-דם, רמה גבוהה של כולסטרול וטריגליצרידים, אסתמה) ובעיות אורתופדיות.
בסקירה אחרת נמצאו השפעות נוספות של השמנה בטווח הקצר: גידול בסיכון לסוכרת סוג II,  הפרעות שינה,  מחלות כבד וכיס מרה,  בעיות עור (כגון אקנה ועוד)  ובעיות נוירולוגיות, כגון כאבי ראש וטשטוש ראייה
(Speiser et al., 2005).

במחקר המשווה בין איכות חיים של ילדים ובני נוער שמנים לבין זו של בעלי משקל תקין, עולה:
השמנים דיווחו על איכות חיים נמוכה יותר מזו של בעלי משקל תקין בתחומים הפיזי, החברתי והלימודי (Pinhas-Hamiel & Zetler, 2005).
לגבי ההשפעות בטווח הארוך, השמנה בילדות נמצאה קשורה במצב חברתי-כלכלי נמוך יותר בבגרות (השכלה, הכנסה והישגים).
מבחינה רפואית נמצא קשר בין השמנה בילדות להשמנה בבגרות, בפרט בקרב ילדים שאחד ההורים שלהם סובל אף הוא מהשמנה. השמנה בילדות נמצאה קשורה גם בגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים בבגרות.