Welcome to Our awesome theme

סקר

באיזו מידה הילד שלך מעדיף את המסך (טלוויזיה, מחשב, אייפון, אייפד..) על פני פעילות גופנית?
(בכלל לא)1 2 3 4 5 (מאד)
באיזו מידה הילד שלך מתקשה בהתארגנות בבית ובכל מקום אחר?
(בכלל לא)1 2 3 4 5 (מאד)
באיזו מידה אתה חושב שיש קשר בין התזונה של הילד שלך להתנהלות והתפקוד שלו?
(בכלל לא)1 2 3 4 5 (מאד)
באיזו מידה אתה מרגיש חסר כלים בהתמודדות עם הילד שלך?
(בכלל לא)1 2 3 4 5 (מאד)
באיזו מידה אתה מעוניין לרכוש כלים מעשיים להתמודדות עבור המשפחה שלך?
(בכלל לא)1 2 3 4 5 (מאד)